Halvförsäkring / delkasko

En bilförsäkring kan delas upp i trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring samt tilläggsförsäkringar. De flesta bilägare väljer att teckna ytterligare försäkringsskydd utöver den obligatoriska trafikförsäkringen. Delkaskoförsäkring är ett annat namn för halvförsäkring och innehåller i regel skydd mot ett antal av de vanligaste skadorna:

Brand – ersätter kostnader som uppkommer vid bränder som till exempel utbränt motorrum eller brand som gör bilen oanvändbar.

Stöld – din bil blir stulen eller skador uppkommer i samband med att någon använder bilen utan lov, till exempel krock eller medveten skadegörelse. Även skador på biltillbehör som uppkommer vid stöldförsök täcks. Om du förvarar andra föremål än biltillbehör i bilen och dessa blir stulna så lämnar inte bilens halvförsäkring ersättning, istället så täcker hemförsäkringen i de flesta fall denna skada.

Glasskador – Ersätter skador på bilens fönsterrutor.

Räddning – bärgning av bil, hem- och sjukhustransport av förare eller passagerare vid trafikskada, olycksfall eller plötslig sjukdom. Släpvagn som är kopplad till bilen omfattas också av räddningsförsäkringen.

Rättskydd – om du hamnar i en rättstvist i egenskap av bilägare ersätts advokatkostnader och rättegångskostnader.

Maskinskador – gäller främst för nyare bilar om motorn går sönder av annan anledning än slitage. Skyddet är begränsat till ett visst antal år eller en viss körsträcka.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Om bilförsäkring
Frågor & Svar
Övriga Resurser
ANNONS: