Trafikförsäkring

En bilförsäkring går att dela upp i trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring samt tilläggsförsäkringar. Trafikförsäkringen är obligatorisk och ger det mest grundläggande försäkringsskyddet. Den täcker två typer av skador, personskador för förare, passagerare och andra personer utanför fordonet samt sakskador du vållat andra. Trafikförsäkringen ersätter till exempel de kostnader du orsakat en annan bilägare vars bil du kört in i.

Enligt trafikskadelagen är trafikförsäkringen obligatorisk för motordrivna fordon. Avställda fordon är undantagna från försäkringsplikten. Bilägaren, det vill säga den person som är registrerad i Bilregistret ansvarar för att betala trafikförsäkringen och är tvungen att betala trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen om bilen saknar trafikförsäkring.

Skadeersättningar från trafikförsäkringen följer skadeståndsprincipen vilket innebär att en skada ersätts så att den skadelidande försätts i samma ekonomiska läge som om skadan aldrig skulle ha inträffat. Exempel på kostnader som trafikförsäkringen kan ersätta:

  • Inkomstförlust
  • Kostnad för läkarvård, sjukresor, medicin, hemhjälp, övriga merkostnader
  • Sveda och värk
  • Medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet
  • Fula ärr och olägenheter i privat- eller arbetsliv till följd av skadan

I Sverige och övriga Nordiska länder täcker trafikförsäkringen även skador på föraren vilket inte är fallet i vissa andra europeiska länder. I dessa länder tecknas förarskyddet separat som en tilläggsförsäkring.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Om bilförsäkring
Frågor & Svar
Övriga Resurser
ANNONS: