Kapitalförsäkring

Tack vare skattemässiga fördelar har kapitalförsäkring blivit en mycket populär sparform. Du betalar ingen skatt på värdestegringar å andra sidan är förluster inte avdragsgilla. Årligen betalar du en schablonberäknad avkastningsskatt som för tillfället ligger på drygt 1 %. Du kan handla med både aktier och fonder i din kapitalförsäkring. När värdet på dina placeringar går upp kan kapitalförsäkring vara en mycket attraktiv sparform. I tider av börsnedgång kan det bli dyrt att spara genom en kapitalförsäkring eftersom du inte kan kvitta förlusterna och försäkringsbolagets avgifter kvarstår.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
ANNONS: