Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring

Det lag- och avtalsgrundade försäkringsskydd som du omfattas av vid olyckor och sjukdom är ofta inte tillräckligt. Därför väljer många att teckna en privat olycksfalls- och sjukförsäkring. Olycksfalls- och sjukförsäkringens omfattning varierar mellan bolag i dess vanligaste form ger försäkringen ett invaliditetsskydd för såväl nedsatt kroppslig funktionsförmåga som för nedsatt arbetsförmåga samt ersättning vid sveda och värk. Vid olycksfall betalar försäkringen för vårdkostnader, sjukresor och medicin. Både premie och villkor för olycksfalls- och sjukförsäkring kan variera stort mellan olika försäkringsbolag, det lönar sig därför att noga jämföra bolagens erbjudanden.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Olycksfalls- & sjukförsäkring
Frågor & Svar