Vilka kostnader får jag ersättning för i samband med olycksfall eller sjukdom?

Vid olycksfall lämnar en privat olycksfalls- och sjukförsäkring i regel ersättning för medicin, resor, akutkostnadshjälp, ersättning vid sjukhusvistelse, tandskador, skadade kläder och glasögon samt sveda och värk. Om du på grund av sjukdom blir inlagd på sjukhus, lämnar försäkringen en schablonersättning per sjukhusdag.
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Olycksfalls- & sjukförsäkring
Frågor & Svar