Grupp- och avtalsförsäkringar

Privata olycksfalls- och sjukförsäkringar är ett komplement till social- och avtalsförsäkringar. De lag- och avtalsgrundade försäkringarna du omfattas av ger sällan ett heltäckande skydd, därför väljer många att teckna en privatförsäkring. Det är vanligt att arbetsgivare olycksfallsförsäkrar sina anställda men det skyddet gäller sällan på fritiden.

Du kan ofta välja mellan att teckna olycksfalls- och sjukförsäkringar som individuell försäkring eller gruppförsäkring. Jämför kostnaden för de båda alternativen, det lönar sig. Gruppförsäkring kan du ofta teckna via ditt fackförbund om du är medlem. En individuell försäkring är mer flexibel jämfört med gruppförsäkring och tillåter att du själv väljer försäkringsbeloppet.

Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Olycksfalls- & sjukförsäkring
Frågor & Svar