Olycksfallsförsäkring - Ersättning vid invaliditet

Olycksfalls- och sjukförsäkringens omfattning varierar mellan bolag, vanligtvis omfattar försäkringen invaliditetsskydd som ger ersättning vid medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att kroppens funktionsförmåga blivit permanent nedsatt. Ekonomisk invaliditet innebär att den framtida arbetsförmågan blivit varaktigt nedsatt. Invaliditetsersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp. Om du genom sjukdom eller olycksfall skadas så svårt att du invalidiseras bestäms ersättningen du får av ett antal faktorer:
  • Det valda försäkringsbeloppet
  • Din ålder när skadan inträffade
  • Graden av invaliditet
  • Din möjlighet att förvärvsarbeta efter olycksfallet eller sjukdomen
Delicious
Pusha
Bloggy
Twitter
Facebook
Dela med dig:
 
Olycksfalls- & sjukförsäkring
Frågor & Svar